• WasabiSabi Teppanyaki Room

  • WasabiSabi Sushi Boat

  • Restaurant Area

  • Teppanyaki

  • WasabiSabi Exterior

  • WasabiSabi Black Cod

  • Lanterns

  • WasabiSabi Teppanyaki Dessert

  • WasabiSabi Seafood Curry

Information

Lunch Menu

WasabiSabi Lunch Set Menu (Tues-Fri: 12-2.30pm; Sat-Sun: 12-6pm) Lunch A £8.95 (Vegetarian) Egg Drop...