• WasabiSabi Teppanyaki Room

  • WasabiSabi Sushi Boat

  • Restaurant Area

  • Teppanyaki

  • WasabiSabi Exterior

  • WasabiSabi Black Cod

  • Lanterns

  • WasabiSabi Teppanyaki Dessert

  • WasabiSabi Seafood Curry

Information

Valentine’s Day menu

Valentine’s Day menu

Valentine’s Menu. £35. (Including WasabiSabi Flowers & Gifts) Miso soup WasabiSabi Salad fresh Sea...